16 Mayıs 2011 Pazartesi

TÜRK BAYRAĞI VE ALTIN ORAN İLİŞKİSİ

      Bayrak, sancak, flama vb. simgelerin ölçüsü, biçimi, cinsi ve kullanımı ile ilgili kuralları koyan
bilim dalı, bayrak bilimi olarak isimlendirilir. Bayrak, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde şu şekilde
tanımlanmıştır: Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan,
renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak . Türk
Bayrağı'nı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mes’üd tarafından Osman Bey'e
gönderilen ak renkli sancak olarak görülür. Türk Bayrağı'na en yakın şekle ise III. Selim
döneminde rastlanır. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Yıldızın beş
köşeli olarak kullanılması ise 1842 yılında Abdulmecit dönemine rastlar. Türk Bayrağının hilal
(ay) ve beş köşeli yıldızı, doğada canlı ve cansız varlıkların şekil ve yapısında bulunan altın oran
kuralına uymaktadır . Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde çıkartılan 2994
sayılı kanunla Türk Bayrağı'nın şekil ve ölçüleri kesin bir şekilde belirlenmiştir. 28 Temmuz
1937 tarihli 27175 sayılı Türk Bayrağı nizamnamesi kararnamesi ile de Türk Bayrağı'nın
kullanılışı düzenlenmiştir.
Jeodezi, bir ölçme ve hesaplama bilimidir. Jeodezide temel ölçü elemanları ise uzunluk,
doğrultu, koordinat farkları, vb. dir. Her ölçme sonucu içerisinde kontrol edilemeyen rastgele
hatalar vardır. Aplikasyon, tasarlanmış geometrik bir dokunun elemanları yardımıyla, bu
geometrinin yeryuvarı üzerindeki zemine uygulanarak belirgin hale getirilmesidir.
Trigonometri, açı ve kenarların hesaplandığı ve bu büyüklüklerin birbirine dönüştürüldüğü
matematiğin bir dalıdır. Modern trigonometrinin kurucusu Euler sayılmasına karşın,
trigonometrinin bugünkü hale gelmesine Gauss, Bessel ve Mübiüs gibi matematikçiler de önemli
katkılar yapmıştırlar.
Mikro düzeydeki mühendislik problemlerinin çözümünde düzlem trigonometri kullanılır.
Düzlem trigonometri mühendisliğin önemli araçlarından biri olmasının yanında, mühendislik
kariyerinin geliştirilmesinde de önemli bir yer tutar . Bu çalışmada düzlem trigonometrinin
ilkeleri uygulanmıştır. Geometrinin temel elemanları uzunluk ve açıdır. Bilindiği gibi, obje
geometrisinin belirlenmesinde uzunluk ölçeklendirme, açı ise şekil bakımından önemlidir . Bu
çalışmanın esası Türk Bayrağının altın oran ile olan ilişkisini deneysel olarak göstermektir.


Bu amaç için, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006-2007 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreninin
açılışı İstiklal Marşımız ile yapılırken, eni 70.00 m ve boyu 105.00 m olan dikdörtgen biçimli
Zonguldak Şehir Stadyumu zeminine Türk Bayrağının Şekil 1 ve Tablo 1 standart
özelliklerinden türetilen Tablo 2 ölçülerine göre hilal ve beş köşeli yıldız, jeodezik yöntem ile
aplike edilerek stadyum zemininde beyaz renkli rafya (Afrika ve Amerika’da yetişen, iri gövdeli
uzun yapraklı palmiyenin dokuma işlerinde kullanılan liflerinden üretilen, 10 cm eninde rulo
haline getirilmiş malzeme) malzeme ile belirginleştirilmiştir.
Tören günü yaklaşık 800 öğrenci ile hilal ve yıldız stadyum zemininde Şekil 7’de görüldüğü gibi
canlı olarak oluşturularak, istiklal marşımızın okunmasının gerçekleştirilmesi yanında, bu
aplikasyon ölçülerinden Türk bayrağının altın oran ilişkileri ortaya çıkartılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder